1. Rabi Kishan Mela
  2. Kharif Kisan Mela
  3. 99वाँ स्थापना दिवस